Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт сервісного центру «Refit сервіс», розташований на доменному імені https://refit.ck.ua/, може отримати про Користувача під час використання програм і продуктів сайту.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 • 1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
  • 1.1. «Адміністрація сайту (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені сервісного центру «Refit сервіс», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
  • 1.2. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (суб’єкт персональних даних).
  • 1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
  • 1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
  • 1.5. «Користувач сайту (далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
  • 1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
  • 1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 • 2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.
 • 3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту сервісного центру «Refit сервіс». сервісний центр «Refit сервіс», не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланням, що доступні на сайті.
 • 4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.
 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 • 1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при заповненні форм для зворотнього зв’язку.
 • 2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті сервісного центру «Refit сервіс», і включають в себе наступну інформацію:
  • 2.1. Ім’я користувача;
  • 2.2. Контактний телефон Користувача;
  • 2.3. Адреса електронної пошти (e-mail).
 • 3. Сервісний центр «Refit сервіс» захищає Дані, які автоматично передаються в процесі відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):
  • IP адреса;
  • Інформація з cookies;
  • Інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • Час доступу;
  • Адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
  • Реферер (адреса попередньої сторінки).
  • 3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до де-яких розділів сайту.
  • 3.2. Сервісний центр «Refit сервіс» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.
 • 4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (браузери і операційні системи, що використовуються і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
 • 1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
  • 1.1. Ідентифікації Користувача, для оформлення та (або) укладення дистанційним способом Договорів з сервісним центром «Refit сервіс».
  • 1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
  • 1.3. Встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
  • 1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
  • 1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
  • 1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
  • 1.7. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сервісного центру «Refit сервіс».
  • 1.8. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
  • 1.9. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
 1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 • 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 • 2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання заявки Користувача, оформленої на Сайті сервісного центру «Refit сервіс».
 • 3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України, тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
 • 4. При втраті або розголошенні персональних даних, Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
 • 5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 • 6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаними втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
 • 1. Користувач зобов’язаний:
  • 1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
 • 2. Адміністрація сайту зобов’язана:
  • 2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
  • 2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
  • 2.3. Вживати заходів безпеки для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
  • 2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення неправомірних дій.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
 • 2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
  • 2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
  • 2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
  • 2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 • 1. Всі пропозиції або питання до даної Політики конфіденційності слід повідомляти нам за адресою  https://refit.ck.ua/contacts/
 • 2. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://refit.ck.ua/privacy-policy